Olden Advies is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, opgericht door Han Olden, dat is gespecialiseerd in marktonderzoek en beleidsadvies voor ruimtelijke economie en commercieel vastgoed ter onderbouwing van:

 

  • concrete investeringsbeslissingen;
  • locatieontwikkeling;
  • bedrijventerreinprogrammaā€™s en kantoren- strategieĆ«n;
  • ruimtelijke structuurvisies;
  • stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen;
  • plannen voor de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen of kantorenlocaties;
  • voortgangsrapportages en beleidsevaluaties.

Marktonderzoek van Olden Advies is gebaseerd op een gedegen kennis van recente ontwikkelingen op de markt voor commercieel vastgoed en van trends die bepalend zijn voor de vraag naar kantoren, bedrijfsruimten en winkels in de komende vijf tot tien jaar. Hiermee is het een onmisbaar instrument voor overheden en vastgoedpartijen in een periode waarin de markt voor commercieel vastgoed wordt geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis op de korte en de middellange termijn en met een structurele verandering van de vraag op de lange termijn.

Bij de uitvoering van activiteiten werkt Olden Advies regelmatig samen met specialisten op het gebied van statistisch onderzoek, planeconomie en procesmanagement.

 

Olden advies is zowel in te schakelen voor externe opdrachten als voor korte of langdurige detacheringen.